Spa still life with water lily and zen stone in a serenity pool

Dünyada yaşam biçimi hızla ve gözle görünür şekilde değişiyor. Neredeyse tüm sistemler geçmişte olduğundan çok farklı bir durumda. Bu durum, insan enerjisinin farklı biçimde dağılmasına neden oluyor. İnsan beyni varoluşunun anlamı olan denge ve uyumu kaybetti. Özellikle son 20 – 30 yılda hastalıklar boyut değiştirdi. Günümüzde modern hayata uyum sağlayamamanın yarattığı rekabet ortamı içerisinde, özellikle stresten kaynaklanan rahatsızlıklarla karşı karşıyayız.

Sabahları uykudan yorgun kalktığınız oluyor mu?
Çok istemenize rağmen bir türlü gerginlikten kurtulamadığınız zamanlar var mı?
Sadece uzanıp gözlerinizi kapatmak gevşemeniz için yeterli olabiliyor mu?

İster az, ister çok çalışın. İster az düşününün, ister çok düşünün. İster az, ister çok uyuyun. Yine de gerginlikler vücudunuzda ve zihninizde zamanla birikir. Fiziksel ve zihinsel faaliyetleriniz bu birikmiş gerginliklerden olumsuz etkilenir.
Gerginlik durumunda düşüncelerinizde dağınıklık ve vücudunuzda enerji kaybı varken nasıl olur da bedeninizin ve aklınızın uyum içerisinde çalışmasını bekleyebilirsiniz ki?
Farkında olmadan sürekli;
ayaklarınızı oynatırsınız,
dişlerinizi sıkarsınız,
başınızı kaşırsınız,
alnınızı buruşturursunuz,
ellerinizi kasarsınız…

İnsanlar bunları iç sıkıntılarını bilmedikleri, farkında olmadıkları için yaparlar. Dinlenmiş ya da gevşemiş olduklarını düşünürler, aslında değildirler. Sorun stres ve gerilimdir. Stresi yönetmenin yolunu bulabilirseniz, sorunlarınızın çözümlerine de ulaşabilirsiniz. Stres ve sıkıntılarınızı dengede tutmayı başarabilirseniz duygularınızı, tutkularınızı ve öfkenizi kontrol edebilirsiniz. Kalp rahatsızlıkları, yüksek tansiyon ve kanser gibi rahatsızlıkları kendinizden uzak tutabilirsiniz.

Klasik Yoga’nın Gevşemeye Bakış Açısı
Klasik Yoga tüm bu sorunlarla oldukça geniş bir açıyla ilgilenir. Zihin ve beden birbirinden bağımsız değildir, bir bütündür. Hatta şöyle düşünebiliriz; vücudumuz gözüken zihnimiz, zihnimiz ise gözükmeyen vücudumuz gibidir. Biliyoruz ki aklınızda gerginlik varsa, midenizde de vardır ve midenizde sorun varsa tüm sindirim sisteminizde de sorun vardır. Bu bir kısır döngüdür. Bu yüzden yoga öğretisinde stresten arınma en önemli unsurlardan biridir. Tam anlamıyla dinlenebilmek için bedenimizdeki, zihnimizdeki gerginlikler tümden giderilmelidir. Ancak bu şekilde gerçek anlamda dinlenmeyi derinden yaşayabiliriz.

Yoga Nidra (Gevşeme Teknikleri)
Yoga Nidra egzersizleri bu sıkıntıların üstesinden gelmek için etkili bir yöntemdir.
Yoga Nidra alışılagelmiş uykudan daha etkili ve verimli, fiziksel ve zihinsel bir yenilenme tekniğidir. Bu tekniği günlük hayatlarına uygulayan kişiler kısa sürede uyku alışkanlıklarında büyük değişimler olduğunu görürler. Düzenli ve sistematik yapılan bir Yoga Nidra egzersizleri saatlerce süren rahat bir uykuya eşdeğerdir. Bir saatlik Yoga Nidra uygulaması ortalama dört beş saatlik normal bir uyku kadar etkilidir. Bu, geçmişte yaşamış ya da günümüzde yaşayan, kısacık hayatlarında büyük işler başarmış büyük yogilerin insanüstü çalışmalarının ve enerjilerinin en önemli sırlarından biridir. Bu sır gerginlikten kurtulma, rahatlama ve ulaşılan iç huzurdur. Herhangi bir insan stres altındaysa davranışları da bu durumdan etkilenir, rahatladığında ise doğal haline kavuşur. Dingin insan evrensel gerçeklerin ve doğruların farkına varır. Bunun yanı sıra nasıl davranacağını bilir; çünkü doğru bilinç ve doğru davranış için önemlidir. Bu bilince erişmekte, ancak gerginlikten kurtulunca oluşur. Bilgeliğe giden bir yoldur.

Yoga Nidra öğretisi, düzenli bir şekilde uygulanınca beden ve zihin gerginlikleri zaman içerisinde kontrol edilebilir hale gelir.
Vücut gerginlikleri çoğunlukla içsel sıkıntıların, sinir sistemini olumsuz etkilenmesinden kaynaklanır. Tüm bunlar Yoga Nidra içersinde yer alan fiziksel gevşeme seanslarıyla kolayca atlatılabilir.
Zihinsel gerginlikler nefret, başarısızlık, zarar etmek, kızgınlık, mutsuzluk gibi çeşitli nedenlerle aşırı çalışmasının sonucudur. Bu gerginlikleri yok etmek düzenli uyku ya da dinlenmekle mümkün değildir.

Yoga Nidra bilinçdışımıza da yolculuk yapmamızı sağlayan bir çalışmadır; bu sayede zihinsel gerginliklerimizden arınır ve varoluşumuzda bulunan uyumu ve huzuru yakalarız.
Yoga Nidra uygulaması sırasında sadece dinlenmeyiz, aynı zamanda tüm benliğimizi yeniden yapılandırırız. Tıpkı mitolojik Anka Kuşu gibi her Yoga Nidra çalışmasında yeniden doğmak üzere tüm olumsuz alışkanlıklarımızı, sıkıntılarımızı yakarız. Bu sistem benzerlerinden daha hızlı olmasının yanı sıra, daha güvenilir ve kalıcıdır.

Yüreğimizi yeni farkındalıklara açabilmemiz dileğiyle…

Sevgiler…
Mert Güler
Yoga ve Sağlık Dergisi – Şubat 2010