Yönetici Koçluğu Yöneticilere Neler Kazandıracak?

 • İlişkilerde ahenk, uyum ve güven oluşturmak
 • Bireyin kişisel bütünlüğünü sağlayarak dinamik ilişkiler kurmasını sağlamak
 • Temel yaşam stratejilerini oluşturmak: Kişisel misyon, vizyon, ilke ve değerler oluşturarak yaşama anlam katmak
 • Kendinizin ve başkalarının düşünce ve algı sistemlerini anlama becerilerini geliştirmek
 • Doğru sorular sormayı öğrenerek doğru ve gerçeği bulmak, konunun özünü kavrama yeteneklerini geliştirmek
 • Kişisel gelişimin nasıl olacağını gerçekçi biçimde saptamak
 • Olumsuz inanç ve alışkanlıkların, olumluları ile nasıl değiştirebileceğini öğrenmek
 • Zihinsel ve ruhsal durumumuzu istediğimiz anda mükemmel şekilde nasıl harekete geçireceğimizi öğrenmek
 • Kendimizin ve başkalarının yaşamında nelerin önemli olduğunu, öncelikli işlere nasıl karar vereceğimizi ve bunları nasıl geliştireceğimizi öğrenmek
 • Usta iletişimciler olarak sözleri ustalıkla nasıl kullanacağımızı öğrenmek
 • Liderlik, becerilerini geliştirmek
 • Başkalarının beden, göz ve konuşma beyin dillerini anlayarak ahenk yaratmak
 • Çatışmaları çözümlemek ve kazanan stratejiler oluşturmak
 • Etkili dil kalıplarını öğrenerek iletişim becerilerini arttırmak, karizma oluşturmak ve etki yaratmak
 • Esneklik yeteneğini geliştirmek
 • İç barışı sağlamak, olumlu bir tavır geliştirmek, yeni bakış açıları ve yaratıcılık becerilerini geliştirmek