Eğitim Başlığı:
Meditatif Rehberlik

Eğitmen:
Mert Güler / Konuşmacı, Yazar, Meditatif Rehber, Yoga Eğitmeni, Yaşam Koçu

İçerik:
Meditatif Rehberlik; insanlara içsel sorunlarını çözmeleri ve gizil güçlerini geliştirmeleri için herhangi bir şekilde katkı sağlama biçimini anlatan ve geniş bir yelpazeyi içine alan bir kavramdır. Aslında bir nevi kolaylaştırıcıdır.

Meditasyon, yoga ve yüksek lisans uzmanlık çalışmasının içinde olan esenlik (Wellness) kavramı, Bir NLP uzman uygulayıcısı olan Mert Güler’in rehberlik anlayışını etkilemiş ve katkıda bulunmuştur.

Esenlik – Wellness kavramı yani “İyi olma hali” Uzak Doğu’da da meditasyon ve sevgiden geçmektedir. Çünkü sevgi ve meditasyon olmadan esenlik haline ulaşmanın kolay olmayacağı görüşü hakimdir.

Meditatif rehbelik, meditasyon bakış açısını temel almış bir rehberlik şekli olup içsel bir çalışma şeklidir. Meditasyona yaklaşan anlayışı içerisinde daha geniş ve alışılmışın dışında farklı bir bakış açısı sunmaktadır.

Esenlik hali; an’a odaklanma, kendi beden ve zihnini gözlemleyebilme yeteneğidir. Bu da aslında insanlık tarihi kadar eski olan meditatif yaklaşımın kendisidir.

Kişilere yapılan en iyi rehberlik kendilerini keşfedebilme, kendini daha yakından tanıma fırsatı yaratmak adına yapılan yardımlardır.

Meditatif danışmanlık/rehberlik, kendilerini daha iyi anlamak, insanlarla ve evren ile ilişkisine uyum kazandırmak üzere danışmanlık ile meditasyonu birleştirme konusuna ilgi duyanlar için uygundur.

Meditatif rehberliğin / danışmanlığın içerdiği konular:

  • Zihnin nasıl çalıştığı,
  • Kişilik ile bireysellik arasındaki fark,
  • Bireysel dönüşümün önemi,
  • Erkek ve kadınlar arasındaki ilişkinin dinamiği,
  • Etkili içsel bir tavra nasıl ulaşılacağı,
  • Derin kabulün bireye neler katabileceği,
  • Bilmek ile yapabilmenin arasındaki fark,
  • Değişik açılardan bakabilme yeteneği,
  • Olmak ile yapmak arasındaki ince çizginin ne olduğu…

Bireysel gelişim danışmanlığında meditasyonun kullanılmaması şaşırtıcıdır. Aslında bunun sebebi, modern psikolojinin zihnin iç işleyişini nesnel olarak kanıtlamak istemesi ve bir bilim olarak kabul edilmesi için çabalamış olmasıdır. Fakat zihin özünde genel bir tanımlamadan sıyrılan öznel bir gerçeklik sunar.

Çünkü;

İnsanlar bileşenlerine indirgenemez.
İnsanlar içlerinde özellikle insancıl bir bağlam taşırlar.

Daha ayrıntılı bilgi için lütfen arayınız: 05305243660