“Başarı için plan yapmıyorsanız, o zaman başarısızlığı planlıyorsunuz demektir…” Towsend

NLP

NLP Nedir?

Neuro Linguistic Programming (Beyin Dili Programlaması) insan mükemmelliği çalışmasıdır.
NLP; kurucularından Bandler’a göre bir tavır , Grinder’e göre öznel dünyamız ve Dilts’e göre mükemmelliğin özüdür. 1970’lerde Grinder ve Bandler kendi alanlarında deha olan insanların düşünce ve inanç sistemleri ile ortaya koydukları mükemmel performansı incelediler.
Bunları daha sonra çeşitli disiplinlerle sistematize ederek mükemmelliğin ve ustalığın yeniden üretilebileceğini ortaya koyarak mükemmelliğin gizemini açığa çıkardılar. NLP, mükemmellik yolunda bir teknoloji ve disiplindir.
NLP, insanların sahip olduğu kaynakların nasıl kullanılacağını öğretir, kişinin hayatının kontrolünü eline almasında kendisine yeni ve güçlü seçenekler sunar.

NLP’nin Ön Varsayımları

 1. Harita bölgenin kendisi değildir.
 2. Yaptığın şey işe yaramıyorsa, başka bir şey yap.
 3. Başarısızlık yoktur sadece sonuçlar vardır.
 4. İnsanlar ihtiyaç duydukları kaynaklara sahiptir.
 5. İletişimin anlamı karşımızdan aldığımız tepkidir.
 6. Her davranışın özünde olumlu bir niyet vardır.
 7. İnsanlar her zaman içinde bulundukları duruma göre en doğru seçimi yaparlar.
 8. Eğer bir insan bir şeyi yapabiliyorsa, herhangi birisi de onu yapmayı öğrenebilir.
 9. Birşey yapılabiliyor ve yapılması mümkünse, kimse yapmasa da yapılabilir.
 10. Her deneyimin bir yapısı vardır.
 11. Zihin ve vücut bir sistemin parçalarıdır.
 12. İnsan mükemmel bir sistemdir ve mükemmel çalışır.
 13. İlgi neredeyse enerji oradadır.
 14. İnsanlar ne düşündüklerinden ve ne yaptıklarından kendileri sorumludur.
 15. Bilinçdışı zihin, bilinci dengeler.
 16. Anlamak istiyorsan yap.
 17. İnsanları olduğu gibi kabul et ve olmasını istediğin gibi davran.
 18. En esnek sistem en geçerli sistemdir.

NLP Programları Sizlere Neler Kazandıracak?

 1. -İnsan ilişkilerinde ahenk, uyum ve güven oluşturmayı.
 2. -Bireyin kişisel bütünlüğünü sağlayarak dinamik ilişkiler kurmasını sağlamayı.
 3. -Temel yaşam stratejilerini oluşturmayı; kişisel misyon, vizyon, ilke ve değerler oluşturarak yaşama anlam katmayı.
 4. -Kendinizin ve başkalarının düşünce ve algı sistemlerini anlama becerilerini geliştirmeyi.
 5. -Doğru sorular sormayı öğrenerek doğruyu bulmayı, konunun özünü kavrama yeteneklerini geliştirmeyi.
 6. -Kişisel, örgütsel ve kurumsal değişim ve gelişimlerin nasıl olacağını gerçekçi biçimde saptamayı.
 7. -Olumsuz inanç ve alışkanlıkların, olumluları ile nasıl değiştirebileceğini öğrenmeyi.
 8. -Zihinsel ve ruhsal durumunuzu istediğiniz anda mükemmel şekilde nasıl harekete geçireceğimizi öğrenmeyi.
 9. -Kendinizin ve başkalarının yaşamında nelerin önemli olduğunu, öncelikli işlere nasıl karar vereceğimizi ve bunları nasıl geliştireceğinizi öğrenmeyi.
 10. -Usta iletişimciler olarak sözleri ustalıkla nasıl kullanacağınızı öğrenmeyi.
 11. -Liderlik, koçluk ve mentörlük becerilerini geliştirmeyi.
 12. -Başkalarının beden, göz ve konuşma beyin dillerini anlayarak ahenk yaratmayı.
 13. -Çatışmaları çözümlemeyi ve kazanan stratejiler oluşturmayı.
 14. -Etkili dil kalıplarını öğrenerek iletişim becerilerini arttırmayı ve etki yaratmayı.
 15. -Esneklik yeteneğini geliştirmeyi.
 16. -İç barışı sağlamayı, olumlu bir tavır geliştirmeyi, yeni bakış açıları ve yaratıcılık becerilerini geliştirmeyi
 17. -Duygusal zekayı (EQ) geliştirmeyi.
 18. -Mükemmelliği modellemeyi.

Kaynak: Doruk Performans – Turgay Biçer

NLP ve Yaşam Koçluğu Hakkında Daha Fazla Bilgi Almak ve Randevu için Lütfen Bizi Arayınız:
530 524 36 60