varlik bilimi

Bu kitap, insanın tüm potansiyelini geliştirmek için en yaygın uygulama alanına sahip olan Transandantal Meditasyon programını her yönüyle tanıtmaktadır. Bilimsel araştırmaların kanıtladığı gibi, Transandantal Meditasyon:
– Stres ve yorgunluk giderir,
– Sağlığı geliştirir,
– Enerji ve dinçliği arttırır,
– Zihin potansiyelini genişletir.

Transandantal Meditasyon’un kurucusu Maharishi Mahesh Yogi, bu kitapta, sade ve çabasız bir yöntemle yaşama nasıl doygunluk getirileceği hakkındaki görüşlerini açıklamıştır. Maharishi, Transandantal Meditasyon’un, “yaşamın – bedensel, zihinsel, maddi ve manevi – tüm değerleri bakımından gelişmiş yeni bir insanlık için yeni bir çağa rehberlik edeceğini” yazmaktadır.

Maharishi Mahesh Yogi (12 Ocak 1917 – 5 Şubat 2008) kimdir?

Bilinç alanında büyük bir öğretmen ve dünyanın en önemli bilim adamlarından biri olarak tanınmaktadır. Birinci Dünya Savaşı’nın sonunda, İngiliz idaresi altındaki Hindistan’da dünyaya gelen Maharishi Mahesh Yogi, “Kayastha” kastına {orta sınıfı temsil eden kast} mensup olan bir orman bekçisinin dört çocuğundan üçüncüsüydü. 1924 yılında Allahabad Üniversitesinin Fizik ve Matematik Bölümünden mezun oldu. 1940’ların başlarında, Hindistan’ın o zamanki spiritüel önderlerinden Swami Rahmananda Saraswati, Jafadguru, Bhagwaan Shankaracharya (“Shri Guru Deva”) ile karşılaştı. Maharishi, Himalayalardaki Jyotir Math’da bulunan Swami Brahmanında Saraswati’nin müridi oldu ve on üç yıl boyunca yanında eğitim gördü. Guru’su dünyadan ayrılırken Maharishi’yi Batı dünyası da dahil olmak üzere basit bir meditasyon tekniği öğretmekle görevlendirdi. Himalayalarda çileye çekilen Maharishi bir süre sonra ortaya çıktığı vakit Transandantal Meditasyon tekniğini geliştirmiş bulunuyordu. Maharishi’nin Veda Bilimi ve Teknolojisinin zihin alanındaki tekniği olan Transandantal Meditasyon programı, insanın kendisini geliştirmesi için dünyada en yaygın şekilde uygulanan ve üzerinde en fazla araştırma yapılan programdır. Maharishiye göre her insanin içinde ölçülmesi imkansız olan zeka ve mutluluk bulunuyordu. Ve bu potansiyeli keşfetmek ve yaşamak her insanın hakkıydı. Ayrıca bu tekniği her yaştaki, her kültürdeki, her seviyedeki insan öğrenebilirdi. Bu sebeple Transandantal Meditasyon tekniğini yaymak için 1957 yılında Amerika’dan başlayarak dünya turuna çıktı. Bu çalışmalarıyla Transandantal Meditasyon tekniğinin kurucusu ve bilinç alanında dünyanın en önde gelen bilimadamı haline gelen Maharishi Mahesh Yogi, 5 şubat 2008’de 91 yaşında Transandantal meditasyon hareketinin merkezinin de bulunduğu Hollanda’daki Vlodrop köyündeki evinde hayata veda etmiştir.

Yazar: Maharishi Mahesh Yogi
Çeviren: Sungur Pamir – M.Serhan Akkuş
Yayınevi: Sistem Yayıncılık
400 Sayfa