Yeni Kitabım “AŞKA KANAT AÇ”

Aşk…
En yüce duygu, en üst makamdır.
Sahicidir, saftır.
Hakiki bir aşığı yukarıya taşır, ileriye götürür.
Güneşle kucaklaştırır, gökkuşağıyla dans ettirir.
Geliştirir ve eksik olan ne varsa giderir.
Tam ve bütün hale getirir.

“Aşka Kanat Aç”…
Hakiki aşkın keşfidir.
Cesaretin ve özgürlüğün raksıdır.
Aşk ateşiyle yanmaya hazır
gönüllerin hissedebileceği,
görebileceği ve duyabileceği
bir hikayedir.