mantra

Mantralar; belli bir şekilde tekrarlandığı zaman fiziksel, zihinsel ve ruhsal bir potansiyeli olan ses yada sesler dizisidir.
Mantra söylemenin üç şekli vardır:
Mantra, sesli olarak söylenir.
Mantra, sadece söyleyenin duyabileceği bir fısıltıyla söylenir.
Mantra, içsel olarak (sessizce zihnen) tekrar edilir.
Söylenen mantranın yaydığı titreşim bir enerjidir ve kişi, bir mantranın tekrarıyla bu titreşimden faydalanıp daha yüksek bir bilince ulaşmayı hedefler.
Yalnız bir çok kaynakta mantranın açıklanması şu şekildedir:
“Ritmik bir şekilde söylenen Sanskritçe heceler, kelimeler ya da cümlelerdir.”
Ben sadece Sankritçe değil, başka dillerden olabileceği gibi duyulduğu zaman anlamsız gelebilecek bir ses yada sesler dizisi olabileceğini düşünüyorüm. Ancak yüksek titreşimi olan mantraların öğrenciye rehberi tarafından verilmesi ve öğrencinin herhangi bir mantrayı gelişi güzel kullanmaması gerektiğine inanıyorum…

Sevgiler…
Mert Güler