marti

“Bir gün onlara “Sizler kendinizi tırnak uçlarından kanat uçlarına kadar kendi düşüncelerinin sınırlandırıldığı sadece beden olarak görünürsünüz.” dedi ve ekledi. “Düşüncelerinizin zincirlerini koparın ve göreceksiniz ki gövdeniz de özgürlüğe kavuşacaktır.” Martı Jonathan bir martının uçamayacağı hızları ve yükseklikleri denemek ve başarmak isteyen, bir arayış ve uyanış içerisindeki sıradışı bir martının hikayesi. Kıyı ile besin arasında uçan ve gerekli olandan fazlasını öğrenmek istemeyen martılar arasında denenmemişi denemek ve öğrenmek isteyen bir martının hikayesi. Her başarısızlığın neden ve niçinlerini arayarak, yeni yöntemler bulmayı kendine amaç edinmiş, içindeki “Gerçek Ben”i bulmak için sürüden ayrılmış olan martı Jonathan Livingston’un hikayesi. Richard Bach bu kitabında kozasını delen ve yeni ufuklara doğru uçmasını keşfedeni, uyananı ve sonra içinde doğduğu dünyanın, onun için önceden hazırladığı bütün genel yargıları, yeniden yargılayan kalıp inançları ve benzeri düşünceleri savunanlara baş kaldırıp ve onları yıkanı anlatıyor. Kişiyi sürü yapan bütün sıradanlıkları, düşünmeden kabul edişleri, anlamadan yargıya varışların inkar edilişini dile getiriyor. Öz olarak, kendini tamamlamak ve toplum içinde kendini tekrar bulmayı, değerler dünyasının eylem dünyasında gerçekleştirilmesini anlatıyor. Bunu değişmez kuralı, sürü olmamak, ön yargılardan uzak, ileriye dönük, yeniyi bulmaktaki YÜREKLİLİKTİR.

Richard Bach 23 haziran 1936’da Amerika’da doğdu. 1955’te Long Beach State College’e başladı. Kurgu ve hayal konusunda bir çok eser yazdı. Kitaplarının çoğunu kendi hayatından esinlenerek yazdı. Hava Kuvvetleri’nde pilot olarak çalıştı. Ardından bir çok işe girdi. Kitaplarının çoğunda bir şekilde uçmaktan bahsetti. 1970’de yem bulmak için uçmak yerine hızlı ve akrobatik uçmayı seçen bir martının hikayesini anlatan kitabı “Martı Jonathan LİVİNGSTON”ı yazdı. Kitap 10 bin sözcükten daha az olmasına rağmen kurgu ve kurgu dışı kitaplar arasında en çok satan oldu.

Yazar: Richard BACH
Yayınevi: Epsilon Yayınları
Fotoğraflar: Russell Munson
Orjinal ismi: Jonathan Livingston Seagull (İngilizce)
İlk yayınlanış tarihi: 1970