yoga-diet-what-to-eat-tipsModern Yeme Alışkanlıkları
Günümüzde yiyeceklere karşı bakış açısı, genel olarak işlevsiz ve kötü huylu bir yaklaşıma dönüştü. Şimdi, arzularımızı tatmin etmek için yemek yiyoruz. Artık yiyecekler yaşamı sürdürmenin başlıca kaynağı olarak görülmüyorlar.
Son günlerde tüm davranışlar yenebilir, yarı yenebilir ve hatta bazen tiksindirici şeyleri ‘yemek‘ olarak görmek şeklinde gerçekleşiyor. Ağzımıza koyduğumuz şeyler, besin değerleriyle değil, arzularımızı tatmin etme yetenekleri ve ‘lezzet’leriyle değerlendiriliyorlar.

Yogik Beslenme
Yogi için sadece ‘kişinin ne yediği’ değil, aynı zamanda ne kadar yediği ve yeme tutumu da önemlidir. Dolayısıyla yogik beslenme; “ne kadar ve nasıl yediğimizin farkındalığı”nı da içermelidir.

Aşırı yemek, modern kültürde çok büyük bir sorun oldu. İnsanlar kendilerini tıka basa doyuruyor, aç olmasalar bile, sindirim sürecinden intikam almak ve tahrip etmek istermişçesine bir tutumla yiyorlar.
Pek çok insan, kalabalık ve gürültünün hakim olduğu, alkolün ve doğal aroması bozulmuş lezzetlerin genel temayı oluşturduğu ortamlarda yemek yiyor. Besinin nereden geldiği ve kimin hazırladığı merak bile edilmiyor. Bu hususlar üzerinde sonradan düşünülmüyor bile. Ama tüm bunlar bir yogi için çok önemlidir…

Filozof Ludwig Feuerbach’in söylediği gibi “İnsan yediğidir…”