Meditatif Rehberlik; insanlara içsel sorunlarını çözmeleri ve gizil güçlerini geliştirmeleri için herhangi bir şekilde katkı sağlama biçimini anlatan ve geniş bir yelpazeyi içine alan bir kavramdır. Aslında bir nevi kolaylaştırıcıdır.

Bir NLP uzman uygulayıcısı olarak meditasyon-yoga ve yüksek lisans uzmanlık çalışmamın içinde olan esenlik (wellness) kavramı rehberlik anlayışımı etkilemiş ve katkıda bulunmuştur.

Esenlik kavramı yani “İyi olma hali” uzak doğuda da meditasyon ve sevgiden geçmektedir. Çünkü sevgi ve meditasyon olmadan esenlik haline ulaşmanın kolay olmayacağı görüşü hakimdir.

Meditatif rehbelik, meditasyon bakış açısını temel almış bir rehberlik şekli olup içsel bir çalışma şeklidir. Meditasyona yaklaşan anlayışı içersinde daha geniş ve alışılmışın dışında farklı bir bakış açısı sunmaktadır.

Esenlik hali “an’a odaklanma” kendi beden ve zihnini gözlemleyebilme yeteneğidir. Bu da aslında insanlık tarihi kadar eski olan meditatif yaklaşımın kendisidir.

Kişilere yapılan en iyi rehberlik kendilerini keşfedebilme, kendini daha yakından tanıma fırsatı yaratmak adına yapılan yardımlardır.

Meditatif danışmanlık/rehberlik, kendilerini daha iyi anlamak, insanlarla ve evren ile ilişkisine uyum kazandırmak üzere danışmanlık ile meditasyonu birleştirme konusuna ilgi duyanlar için meditatif rehberlik uygundur.

  • Zihnin nasıl çalıştığını,
  •  Kişilik ile bireysellik arasındaki farkı,
  •  Bireysel dönüşümün önemini,
  •  Erkek ve kadınlar arasındaki ilişkinin dinamiği
  •  Etkili içsel bir tavıra nasıl ulaşılacağı
  •  Derin kabul bireye neler katabileceği
  •  Bilmek ile yapabilmenin arasındaki farkı
  •  Değişik açılardan baka bilme yeteneği
  •  Olmak ile yapmak arasındaki ince çizginin ne olduğu gibi konuları içerir.

Bireysel gelişim danışmanlığında meditasyon’un kullanılmaması şaşırtıcıdır. Aslında bunun sebebi modern psikoloji, zihnin iç işleyişini nesnel olarak kanıtlayarak bir bilim olarak kabul edilmesi için çabalamıştır. Fakat zihin özünde genel bir tanımlamadan sıyrılan öznel bir gerçeklik sunar. Çünkü;

İnsanlar bileşenlerine indirgenemez. İnsanlar içlerinde özellikle insancıl bir bağlam taşırlar.

İnsan bilinci, başka insanların ortamında nefs etkeni içerir. İnsanları daima seçimi vardır. İnsanlar amaçlıdır; anlam, değer ve yaratıcılık peşindedirler.