ayurvedaAyurveda, fiziksel ve duygusal dengeyi sağlamaya ve bu durumu sürdürebilmeye odaklanan bütünsel sağlık bilimidir. Hindistan’da 5000-6000 yıl önce, sağlıklı olmak için yeni yollar arayan keşişlerle başlamıştır.

Bedenlerine bir tapınak gibi saygı duyan bu keşişler sağlıklı olmanın, meditasyon yapmaya ve ruhsal büyümeye yardımcı olabileceğini keşfetmişlerdi. Binlerce yıl boyunca gözlemlediler, sonuçları bir araya getirdiler ve bu bilgileri koruyarak gelecek nesillere aktardılar. Bu büyük bilgi birikimi günümüzde “Ayurveda; “Yaşam Bilimi” veya “Yaşam Bilgisi” olarak bilinmektedir.

Ayurveda’nın Modern Tıptan Farkları Nelerdir?
-Ayurveda’da her birey benzersizdir ve her insanda işe yarayacak bir beslenme sistemi veya yaşam biçimi yoktur.
-Korunmak anahtardır. Ayurveda fiziksel ve duygusal sağlığın nasıl korunacağı ile ilgili belirli bir danışmanlık ve rehberlik sağlar.
-Ayurveda’da en önemli ilaç, beslenme ve yaşam biçimi alışkanlıklarıdır. Ayurvedik bir doktora bir şikayetle geldiğinizde, belli ilaçlar içeren bir reçete yerine, bazı tariflerle oradan ayrılırsınız.

Ayurveda Nasıl Çalışır?
Ayurveda 3 doşa (dosha) prensipleri üzerine kurulmuştur. Doşalar bedende farklı fizyolojik işlevleri yerine getirerek her bir bireyi oluşturan enerjilerdir. 3 tür doşa vardır; Vata Doşa, Pitta Doşa ve Kapha Doşa.

Doşa (Dosha) Nedir?
Her birimizin bu kadar farklı olmasının sebeplerini hiç merak ettiniz mi? Neden bazılarımız çok hareketliyken bazılarımız durgunuzdur? Veya neden bazılarımız birkaç tabak yemek yiyebiliyor iken, bazılarımıza bir salata yeterli gelir?
Modern genetik bunlara açıklama getirmektedir. Peki her insanı biricik yapan karakteristik özelliklerimiz ve mizacımız..? Ayurveda tüm bu soruları 3 doşa ile yanıtlar.

Doşalar, baştanbaşa tüm insan bedeninde ve zihninde bulunan biyolojik enerjilerdir. Tüm  fiziksel ve zihinsel süreçleri yönetirler ve yaşayan tüm canlıların sağlıklı olmalarını ve esenliklerini sağlarlar.
Beş elementten ve bu elementlerin özelliklerinden türerler.
Vata; boşluk (eter) ve havadan, Pitta; ateş ve sudan, ve Kapha; toprak ve sudan oluşur.

doşa-elementleri

Doshaların fonksiyonları ve karakteristik özellikleri için tıklayın…